Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 23.02.2022 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy.

Temat:     Kontrola wodociągów i oczyszczalni ścieków, ściągalność opłat za wodę i ścieki za 2021 r.

               Kontrola wydatków w Dziennym Domu Seniora „Senior +” za 2021 r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 23.02.2022 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy.
Temat:     Omówienie spraw bieżących.