Komisja Oświaty odbędzie się dnia 24.02.2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy.
Temat: 
Zakończenie karnawału 2021/2022. Ostatki - spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy. Przygotowanie do Święta Kobiet.