Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 15.03.2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy.

Temat: Sprawozdanie Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół z wykonania zadań w jednostkach oświatowych Gminy Turobin za 2021 rok. Analiza wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r.