Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza Konkurs ekologiczny, polegający na wyróżnieniu najlepszych inicjatyw ekologicznych w  UE. Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu zostały umieszczone w załączonym piśmie oraz na udostępnionej przez Komisje Europejska stronie internetowej pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony