W miesiącu lutym 2022  przeprowadzono z mieszkańcami konsultacje dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Turobin. Mieszkańcy wszystkich sołectw mieli możliwość wypowiedzenia się czy są „za” czy „przeciw”  w kwestii odzyskania praw miejskich przez Turobin. Głosy oddawane były poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na karcie konsultacyjnej. 

 W wyniku  konsultacji 72,4% mieszkańców gminy biorących udział w konsultacjach wyraziła pozytywną opinię.  Łącznie udział wzięło 555 osób na 5014 uprawnionych.

Wyniki konsultacji w sołectwie Turobin:

a) liczba głosów „Za” - 129  głosy, tj.  84,9%  oddanych głosów.

b) liczba głosów „Przeciw” - 22 głosów, tj. 14,5 % oddanych głosów.

c) liczba głosów nieważnych – 1 głos tj. 0,7% oddanych głosów.

 

Wyniki konsultacji w gminie:

a) liczba głosów „Za”- 402 głosów,   72,4 % oddanych głosów.

b) liczba głosów „Przeciw”- 142 głosów, tj.  25,6 % oddanych głosów.

c) liczba głosów nieważnych - 11 głosów, tj.  2 % oddanych głosów.