ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam o zmianie terminu Sesji Rady Gminy Turobin z dnia 15 marca 2022 r. godz. 13.00
na dzień 17 marca 2022 r. godz. 17.00.
Przewodniczący Rady Gminy Turobin
Ryszard Mróz