Osoby, które złożyły wnioski o zwrot podatku AKCYZOWEGO zawartego w cenie oleju napędowego w lutym 2022 r. prosimy o odbieranie decyzji w Urzędzie Gminy Turobin pok. nr 3 w terminie do końca marca 2022 r.