Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 25.04.2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy.
Temat: ocena wykonania budżetu Gminy Turobin za 2021 r. analiza wydatków Dziennego Domu Seniora za 2021 r.
Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 24.04.2022 r. o godz.16.00 w Remizie OSP Przedmieście Szczebrzeszyńskie.
Temat: Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie oraz kontrola wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r.