Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00

Temat: Sprawy bieżące