Wykaz planowanych dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w miesiącu maj 20222.

10 maja (wtorek) w godz. 8-12

17 maja (wtorek) w godz. 8-12

24 maja (wtorek) w godz. 8-12

Urząd Gminy Turobin, pokój nr 21