Od niedzieli, 1 maja do końca miesiąca, po drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z ćwiczeniami wynikającymi z programu szkoleń Sił Zbrojnych RP.
Pojazdy najczęściej będą się poruszać w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu.
Przejazdy będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową, poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego i Policję.
Apelujemy o powstrzymanie się od publikacji informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych oraz wylotów i lądowań statków powietrznych.
Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje i urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.