UWAGA

rolnicy, zbieracze runa leśnego

Producenci z terenu powiatu biłgorajskiego dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu/zakładów przetwórczych/odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z przepisami art. 63 ust. 2 pkt I2 oraz ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. IJ. z 2020 r. poz. 202I ze zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do

Państwowego Powiatowego Inspektora Ssanitarnego w Biłgoraj u ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj [REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA|

Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów dostępny jest w powiatowej stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj oraz na stronie internetowej Stacji https://psse_bilgoraj.bip.gov. pl w zakładce Pliki do pobrania.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia produkcji pierwotnej  produktów Pochodzenia roślinnego i działań powiązanych bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju będzie zobligowany - zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i urt. 104 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 202l ze zm.) da wystąpienia z wnioskiem o wymierzenie kary pieniężnej do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wysokość kary pieniężnej do 5000 zł,nie mniej nż 1000 zł| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje o konieczności przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących asortymentu produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego uprawianych w gospodarstwie w danym roku kalendarzowym.