BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TUROBIN

24.05.2022

WTOREK

8:00- 15:00 

budynek Urzędu Gminy w Turobinie

zapisy pod numerem telefonu 84 68 33 335