Właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do składania deklaracji, z jakich źródeł ciepła korzystają w terminie w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 500 zł do nawet 5000 zł. 

Deklaracje będzie można składać elektronicznie przez Internet za pomocą profilu zaufanego , podpisu elektronicznego , za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB lub w wersji papierowej . Osoby, które nie będą mogły skorzystać z elektronicznej formy składania deklaracji, będą mogły złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Turobin w godzinach od 715 do 1515, w pokoju nr 9.

Więcej informacji, dotyczących utworzenia i funkcjonowania CEEB znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq