Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 27.05.2022 r o godzinie 8:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie

Temat: Sprawy bieżące.