UPRZEJMIE INFORMUJEMY UŻYTKOWNIKÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

zainstalowanych w ramach projektu „Eko energia w gminie Turobin”

na podstawie umowy z Gminą Turobin,

iż w okresie 30.05.2022 do 31.07.2022

przeprowadzony będzie gwarancyjny przegląd serwisowy kolektorów słonecznych

obejmujący wymianę glikolu w instalacji.

Wykonawcą przeglądu będzie:

DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z siedzibą przy ul. Polnej 1E/6, 82-500 Kwidzyn.

Wykonawca będzie kontaktował się telefonicznie z użytkownikami kolektorów w celu ustalenia daty przeglądu.