Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 30 maja 2022 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Sprawozdanie z wykonania wydatków Klubu Sportowego "TUR" Turobin za 2021 r.

Omówienie planu wydatków z funduszy sołeckich.