Komisja  Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 20 czerwca 2022 r o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Gminy. 

Temat: Sprawozdanie OSP z wydatków i zakupów rzeczowych za 2021 r.