Komunikat

Nadal można złożyć deklarację do CEEB

Minął ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła.

Na swojej stronie internetowej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował komunikat:

„Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych. którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej złóż szybko deklarację do CEEB."

Ważne jest również, że: „Urzędnicy w gminach na wprowadzenie deklaracji papierowych do CEEB mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia. Tym kanałem deklaracje będą wpływać do końca 2022 roku. dlatego niektóre deklaracje złożone papierowo mogą nie być jeszcze widoczne w systemie CEEB. Nic powoduje to jednak żadnego dodatkowego obowiązku dla właścicieli czy zarządców budynków."

"Pamiętaj, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:

  • dla nowych źródeł ciepła - 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
  • dla wszystkich zapominalskich - natychmiastowe złożenie deklaracji."

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl
  • w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Każde nowe źródło ciepła musi być zgłoszone w ciągu 14 dni od uruchomienia.