Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 20.07.2022 r o godzinie  20:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie. 

Temat: Kontrola wydatków na straże pożarne za 2020 r. i za I półrocze 2021r.