Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie sie 20.07.2022 r. o godzinie 19:30 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Temat: Sprawozdanie Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół z wykonania zadań w jednostkach oświatowych Gminy Turobin za I półrocze 2022 r.