INFORMACJA
W dniu 13 sierpnia
( sobota) 2022r. wydawana będzie żywność
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014
-
2020
w Remizie w Turobinie.
Produkty do wydania to mleko, makaron i filet z makreli w oleju.
Godz. 8.00
-
10.00
Żurawie, Gaj Czernięciński, Wólka
Czernięcińska, Czernięcin Główny, Czernięcin
Poduchowny, Zabłocie, Nowa Wieś
Godz. 10.00
-
12.00
Tokary, Huta Turobińska, Gródki Pierwsze,
Gródki Drugie
Godz. 12.00
-
14.00
Tarnawa Mała, Tarnawa Duża, Tarnawa
Kolonia, Zagroble, Rokitów, Ol
szanka
Godz. 14.00
-
16.00
Żabno, Żabno Kolonia, Guzówka Kolonia,
Elizówka
Godz. 16.00
-
17.00
Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie,
Załawcze
Prosimy o zabranie ze sobą reklamówek i dostosowanie się
do wyznaczonych godzin!!!!