Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 26 sierpnia 2022 r o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Sprawy bieżące. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy.