W niedzielę 21 sierpnia w gminie Turobin odbyły się dwie ważne uroczystości: poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Turobinie i dożynki gminno – parafialne.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Jacek Sasin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Grzegorz Alinowski - Komendant Wojewódzki PSP, Dariusz Gęborys - Komendant Powiatowy PSP, Grzegorz Wróbel - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Piotr Błażewicz - Prezes Zakładów Zbożowych w Zamościu, Piotr Szeliga - były Poseł na Sejm RP, Aneta Żórawicz - asystent Europoseł Beaty Mazurek, Krzysztof Gałaszkiewicz- Dyrektor Oddziału ARiMR, Krzysztof Adamowski - ksiądz dziekan parafii p.w. św. Dominika w Turobinie, ksiądz Paweł Zdybel – zastępca Dyrektora Caritas Archidecezji Lubelskiej, Ksiądz Bolesław Stępnik – wicedziekan, proboszcz parafii p.w. św. Katarzyny w Czernięcinie, przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych, jednostki OSP z terenu gminy Turobin, grupy wieńcowe, Koła Gospodyń Wiejskich.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku przez komendanta gminnego OSP druha Jacka Białka Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Aktywów Państwowych Jackowi Sasinowi. Następnie orkiestra dęta odegrała hymn państwowy, po czym głos zabrał Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina. W swoim przemówieniu złożył serdeczne podziękowania na ręce Pana Wiceprezesa Rady Ministrów za wymierne wsparcie w staraniach o pozyskanie dotacji na zakup wozu strażackiego. Pan Wójt podkreślił, jak wielką rolę w codziennym budowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy odgrywają jednostki OSP. Stąd też konieczność ich sukcesywnego doposażenia w nowoczesny sprzęt, zwłaszcza jednostki z Turobina znajdującej się w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. Bardzo często jednostka ta, jako pierwsza udziela pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach, wymagających szybkiej interwencji. Po przemówieniu, Wójt Gminy Turobin odczytał akt przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, po czym Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, nadbrygadiera Grzegorza Alinowskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turobinie, Wójta Gminy Turobin Andrzeja Koziny dokonali symbolicznego przekazania aktu oraz kluczyków do samochodu kierowcy. Następnie po odmówieniu stosownej modlitwy wóz został poświęcony przez księdza dziekana parafii p.w. św. Dominika w Turobinie Krzysztofa Adamowskiego. Przeprowadzono próbę techniczną pojazdu polegającą na uruchomieniu przez kierowcę silnika pojazdu, świateł alarmowych i sygnałów dźwiękowych. Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin mówił o doskonałej współpracy z samorządami w tym z gminą Turobin w obszarze wprowadzania korzystnych zmian mających na celu poprawę życia mieszkańców w tym podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, między innymi poprzez usprawnianie parku samochodowego OSP. Jacek Sasin podziękował druhom za ich ofiarność i odwagę, złożył im też życzenia wszelkiej pomyślności. Następnie głos zabrali nadbrygadier Grzegorz Alinowski, Dariusz Gęborys i prezes turobińskiej OSP Tadeusz Swatowski.

Część dożnkową uroczystości rozpoczęła Msza św. celebrowana przez księdza dziekana Krzysztofa Adamowskiego, wicedziekana Bolesława Stępnika i księdza Pawła Zdybla, który wygłosił homilię.

Po nabożeństwie orkiestra dęta zagrał pieśń dożynkową Plon niesiemy plon a następnie omówiono symbolikę przyniesionych wieńców. W tym roku były to wieńce z: Czernięcina Głównego, Czernięcina Poduchownego, Guzówki Kolonii, Olszanki, Przedmieścia Szczebrzeszyńskiego, Rokitowa, Tarnawy Dużej, Tarnawy Małej, Tokar, Zabłocia i Żabna.

Starostami tegorocznych dożynek gminno – parafialnych byli Justyna i Mateusz Łukasz z Guzówki Kolonii. Przekazali ono chleb na ręce Gospodarzy dożynek, tj. Wójta Gminy Turobin Andrzeja Koziny i księdza dziekana Krzysztofa Adamowskiego, z prośbą, by dzielono nim sprawiedliwie, tak by dla nikogo chleba nie zabrakło. Następnie poczęstowano chlebem wszystkich uczestników uroczystości.

Wójt gminy powitał gości przybyłych na uroczystość dożynkową. Następnie poinformował zebranych o różnego rodzaju przedsięwzięciach, tych ostatnio zrealizowanych, jak i tych , których realizacja jest zaplanowana w późniejszym terminie. Podziękował rolnikom za ich trud i złożył serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym, zdrowia i sukcesów i zadowolenia płynących z pracy. Po przemówieniu Wójta Gminy głos zabrali zaproszeni goście, dziękując rolnikom za pracę i życząc im samych dobrych dni.

Dożynki są doskonałą okazją do uhonorowania rolników za szczególne osiągnięcia. Na wniosek Wójta Gminy Turobin Andrzeja koziny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznakę honorową Zasłużony dla Rolnictwa Piotrowi Bugale i Andrzejowi Fidzinie.

Każdego roku skromną gratyfikacją włodarze gminy dziękują grupom wieńcowym za przygotowanie pięknych wieńców, które świadczą o wierze, kultywowaniu narodowych i lokalnych tradycji i przekazywanie ich kolejnym pokoleniom.

Kolejnym elementem dożynkowego święta jest szeroko pojęta biesiada i zabawa. W tym roku blok programów artystycznych był bardzo bogaty a rozpoczął go koncert orkiestry dętej. Mieliśmy zaszczyt gościć u nas zespół Zaburzanki. Następnie na scenie zaprezentowali się seniorzy z Dziennego Domu Senior + z Tarnawy Dużej z montażem słowno – muzycznym. Na turobińskiej scenie zadebiutowała grupa teatralna z Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie z programem kabaretowym. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali adepci Top Art. Szkoły Tańca z Lublina. W ich wykonaniu podziwialiśmy tańce latynoamerykańskie oraz polkę. Na scenie nie mogło zabraknąć Incognito z GBP w Turobinie i Kapeli Turobińskiej, której występ zachęcił uczestników do tańca. Tancerzy nie brakowało podczas koncertu zespołu Roxait oraz gwiazdy wieczoru, czyli zespołu Bajorek.

Na najmłodszych czekały urządzenia zabawowe oraz stoiska z zabawkami. Najmłodsi w długiej kolejce czekali na pomalowanie buźki.

Uczestnicy mogli spróbować lokalnych smakołyków w tzw. swojskich chatach, którymi w tym roku dowodziły Koła Gospodyń Wiejskich z Olszanki i z Tokar. Należy tu jednak podkreślić, że do zaopatrzenia tych chat przyczyniły się również inne osoby, w tym KGW, pracownice Urzędu Gminy, biblioteki i szkoły zasilając „słodki asortyment”. Na uczestników czekał gorący poczęstunek: bigos i kiełbaski z grilla.

Dożynki gminno – parafialne wymiernie wsparli: Krzysztof Bizorek, Przedsiębiorstwo Handlowe BIMA, Małgorzata Kwiecińska – Lech, Andrzej Pizoń, Apteka Nowa Edyta Styk, Budokomplex – Bis Piotr Doliński, Bogusz Spóła Cywilna, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy w Krasnymstwae o/ Turobin, Handel Art. Rolno – Przemysłowymi Henryk Pizoń, Chłopek Róża, Danuta Radej, Adam Romański.

Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina i Gminna Biblioteka Publiczna. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z OSP z Żabna, Załawcza i z Tokar.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia