Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godz. 7:15.Temat: Kontrola wydatków Gminy Turobin na fundusz sołecki za 2022 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godz. 7:30. Temat: Omówienie spraw bieżących.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godz. 9:00.Temat: Przygotowania do Narodowego Święta Niepodległości. Omówienie spraw bieżących.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godzinie 8:00. Temat: Analiza stanu realizacji budżetu Gminy Turobin za I półrocze 2022  r.