Bezpłatne porady prawne odbędą się dnia 26.10.2022 r. w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy w Turobinie.