W roku 2022 Gmina Turobin uzyskała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja została udzielona w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie zostało udzielone niżej wymienionym szkołom dla których organem prowadzącym jest Gmina Turobin.

  1. Szkoła Podstawowa w Gródkach uzyskała dofinansowanie  w kwocie  3 000,00 zł, wkład własny wyniósł 750,00 zł;
  2. Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie uzyskała dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł, wkład własny wyniósł 1 000,00 zł;
  3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie, wchodząca w skład Zespołu Szkół w Turobinie uzyskała dofinansowanie  w kwocie  12 000,00 zł, wkład własny wyniósł 3 000,00 zł.
  4. Łączna wysokość dotacji wyniosła 19 000,00 zł.

Wsparcie zostanie przeznaczone na:

  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami;
  2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych;
  3. realizację działań promujących czytelnictwo.