Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 27.11.2022 r. (niedziela) o godzinie 12:00 - komisja wyjazdowa.

Zbiórka pod Urzędem Gminy. Temat: Kontrole pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności inwestycji prowadzonych przez Gminę Turobin w 2022 roku.