Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Turobin w sprawie nadania statusu miasta dla miejscowości Turobin wraz z wzorem karty do głosowania