W sprawach związanych z odśnieżaniem dróg gminnych

prosimy o kontakt z panią Katarzyną Korkosz

nr tel.: 732 929 105