W sprawach związanych z odśnieżaniem dróg gminnych

prosimy o kontakt pod nr tel.:

84 68 33 335 w. 40