Komisja Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 20 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Gminy.

Komisje Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 19 grudnia o godzinie 15:30 w budynku Urzędu Gminy.

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 19 grudnia o godzinie 16:30 w budynku Urzędu Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 19 grudnia 2022 roku w o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Gminy.