Informujemy o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej. 

28 grudnia 2022 r  w godzinach 8:00- 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.