Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 11.01.2023 r o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Omówienie spraw bieżących.

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 11.01.2023 r o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się 11.01.2023 r o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023.