Na podstawie wprowadzonych przez ustawodawcę przepisów Gminy mają obowiązek rejestracji ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. W związku z powyższym Gmina Turobin informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) należy zgłosić nieruchomość do ewidencji.

Zgłoszenie należy przekazać w terminie do 31 marca 2023 r. do Urzędu Gminy pokój nr 9: osobiście, za pośrednictwem sołtysa lub poczty. Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.turobin.pl. Kontakt telefoniczny 84 683 33 35 wewn. 40.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI MA CHARAKTER OBOWIĄZKOWY! 

Obowiązek nie dotyczy  mieszkańców Turobina i Przedmieścia Szczebrzeszyńskiego

zbiorniki bezodpływowe

pdf

Formularz zgłoszenia

Rozmiar: 72.76 kb
Odsłon : 263
Data dodania: 2023-01-12
docx

klauzula informacyjna zbiorniki bezodpływowe

Rozmiar: 15.88 kb
Odsłon : 140
Data dodania: 2023-01-13