Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - komisja rozszerzona odbędzie się dnia 19 stycznia 2023 r o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Sprawy oświatowe.