Od stycznia 2023 r.  każdy emeryt lub rencista na dowolnym  urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu przy użyciu bezpłatnej aplikacji może posiadać elektroniczną wersję legitymacji  emeryta-rencisty tzw. mLegitymację. 
Dzięki legitymacji można:
- potwierdzić, że jesteś emerytem lub rencistą,
- udowodnić, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,
- korzystać z ulg, które przysługują emerytom  lub rencistom (np. zniżek do biletów)