Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

W 2023 r. producenci rolni mogą składać wnioski w dwóch terminach:

od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa  rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosić będzie 1.20 zł od litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy w terminach:

2-30 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1-31 października 2023 r. w przypadku wniosku w drugim terminie.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego do 1 ha użytków rolnych w 2023 r. wynosić będzie 132 zł, do 1 sztuki bydła 48 zł.

 

akcyza

odt

Klauzula RODO akcyza 2021

Rozmiar: 23.18 kb
Odsłon : 132
Data dodania: 2023-01-31
pdf

wniosek

Rozmiar: 1.01 mb
Odsłon : 162
Data dodania: 2023-01-31