Drodzy Mieszkańcy

W związku z licznymi zgłoszeniami od firmy odbierającej odpady komunalne na terenie gminy Turobin dotyczącej nieprawidłowego wystawiania odpadów popiołu t.j, w kontenerach,
w uszkodzonych workach lub gorącego popiołu.

Prosimy o wystawianie odpadu zimnego popiołu z gospodarstw domowych w siwych workach, nie w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zabrania się:

  • wystawiania gorącego odpadu popiołu z gospodarstw domowych !!!

  • wsypywania popiołu do pojemnika na odpady zmieszane !!!

W przypadku niestosowania się do tych zaleceń, odpad popiołu nie będzie odebrany w dniu odbioru przez firmę odbierającą odpady.

Jednocześnie apelujemy o racjonalne zagospodarowanie odpadów popiołu z gospodarstw domowych na terenach wiejskich (poza Turobinem) aby nie wpłynęło to na podwyżkę w opłacie za obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców naszej gminy.