Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia  20.02.2023 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy.
Temat: Kontrola wodociągów i oczyszczalni ścieków. Kontrola realizacji podatków od osób fizycznych i prawnych za 2022 r.
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia  20.02.2023 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy.
Temat: Sprawozdanie z działalności instytucji, które otrzymały dotację na realizację zadań z budżetu Gminy Turobin w 2022 r.