Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Turobin z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. oraz powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert

pożytek publiczny

pdf

zarzadzenie nr 14

Rozmiar: 527.33 kb
Odsłon : 36
Data dodania: 2023-03-09