Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 23 marca 2023 r. o godzinie 15:30 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Temat: "Kontrola finansów w Dziennym Domu "Senior +" za 2022 r. i lata poprzednie" 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 23 marca 2023 r. o godzinie 16:0 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Temat: " Sprawy bieżące"

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 23 marca 2023 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 23 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Temat: "Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków w zakresie działania Komisji"

Komisja Rolnictwa odbędzie się dnia 28.03.2023 r. o godzinie 14:30 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.