Gmina Turobin realizuje przedsięwzięcie grantowe „Zwiększenie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach w gminie Turobin”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst  dla osób zez szczególnymi potrzebami.

 

 Wartość grantu 74 000 zł.

 

 

Przedsięwzięcie przewiduje  następujące działania:

  • dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół (dostępność architektoniczna) 
  • usługa doradcza w  ramach  dostępności cyfrowej i architektonicznej
  • zakup wyposażenia w ramach dostępności  komunikacyjno-informacyjnej (m.in. przenośna pętla indukcyjna, tablica tyflograficzna, powiększalnik przenośny).