Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 24.04.2023 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 24.04.2023 r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 24.04.2023 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 25.04.2023 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.