Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 15.05.2023 r. o godz. 7:30 w Urzędzie Gminy.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 15.05.2023 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy.