OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Turobin dla fragmentów obrębu Turobin i Zagroble