KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
ogłoszony w dniu 16 maja 2023r.


Uwaga odbiorcy wody wodociągowej!


Zawiadamiamy odbiorców wody z wodociągu Radecznica zaopatrującego w wodę miejscowości: Radecznica, Zaporze, Gruszka Zaporska, Podlesie Małe, Podlesie Duże, Wólka Czernięcińska, Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Mokrelipie, Zaburze, Latyczyn, Chłopków, Podborcze, Dzielce, Gorajec Zagroble-Kolonia, Gorajec Stara Wieś- tzw. Tokarka, że zgodnie z decyzją z dnia 16 maja 2023r. wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu woda z wodociągu Radecznica nadaje się do spożycia.


Wprowadzone wcześniej ograniczenia wynikające z braku przydatności wody do spożycia przestają obowiązywać.