W ramach przedsięwzięcia ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina Turobin otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 48 155,00 zł. Poszczególne szkoły otrzymały wsparcie w kwocie:

- Szkoła Podstawowa w Gródkach – 10 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie  –  5 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie – 15 000,00 zł

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”  jest wsparcie organu prowadzącego w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma wspomóc realizację podstawy programowej. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 

Grupę docelową stanowi 93 uczniów: Szkoły Podstawowej w Gródkach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie oraz Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie.

Termin realizacji projektu to 15 grudnia bieżącego roku.