Komisja Rewizyjna spotka się w dniu 23 czerwca 2023 r.  Domu Senior +  Tarnawie Dużej o godz. 20:00

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 23 czerwca 2023 r.  Domu Senior +  Tarnawie Dużej o godz. 18:00

Komisja Oświaty odbędzie się  dniu 26 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Turobinie o godz. 9:00

Komisja Skarg i Wniosków odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy o godz. 13:00