Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina zaprasza  do składania  wniosków  o dofinansowanie instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Turobin

 Nabór będzie trwał w dniach 4-13 lipca 2023r.

Głównym kryterium decydującym o otrzymaniu dofinansowania jest kolejność składania wniosków. 

Wysokość dofinansowania  wynosi  50% udokumentowanych  kosztów poniesionych za zakup i montaż  kolektorów słonecznych jednak nie więcej niż 5 000,00 zł brutto. 

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dofinansowania określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Turobin na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych” stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Gminy Turobin (załączniki
do niniejszej informacji) oraz w Urzędzie Gminy pok. nr  9  tel. kontaktowy (84) 683 33 35 wew. 40.

solary

docx

Wniosek do pobrania

Rozmiar: 13.36 kb
Odsłon : 42
Data dodania: 2023-07-03
docx

uchwała_nr_LXIV _375 _2023

Rozmiar: 14.25 kb
Odsłon : 24
Data dodania: 2023-07-03
docx

Regulamin udzielenia dotacji

Rozmiar: 21.59 kb
Odsłon : 53
Data dodania: 2023-07-03