W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Turobin otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 48 155,00 zł. Poszczególne szkoły otrzymały wsparcie  w kwocie:

- Szkoła Podstawowa w Gródkach – 10 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie  –  5 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie – 15 000,00 zł

Grupę docelową stanowiło 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Gródkach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie oraz Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie wchodzącej w skład  Zespołu Szkół w Turobinie w dniu 30 maja 2023 r. uczestniczyli w wycieczce i zrealizowali następujące punkty edukacyjne:

 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Muzeum Łazienki Królewskie
 • Zespół Zabytkowy Cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 • Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem

Powyższe obiekty zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach. Szczególnie zachwyciły uczniów Łazienki i Pałac na wodzie oraz Pomnik Fryderyka Chopina.

Kwota realizacji wycieczki w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN wyniosła 5 000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 6025,00 zł.

Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródkach w ramach programu „Poznaj Polskę” w dniach 15-16 czerwca 2023 r. zwiedzili takie miejsca jak:

 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Święty Krzyż- pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, Nowa Słupia
 • Oblęgorek- pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
 • Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie

Celem wycieczki było poznanie miejsc i zabytków Ziemi Kieleckiej, zainteresowanie  i zaciekawienie uczniów historią Polski, zdobywanie wiedzy historycznej i przyrodniczej przez obserwację i doświadczanie. Kwota realizacji wycieczki w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN wyniosła 10 000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 8 130,00 zł.

Z kolei w dniach  31 maja 2023 r. – 02 czerwca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie mieli możliwość zobaczenia następujących miejsc:

 • Łańcut - Muzeum Zamek w Łańcucie
 • Przemyśl – zespół staromiejski
 • Przemyśl - Twierdza Przemyśl
 • Solina - Jezioro Solińskie i Zapora
 • Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej
 • Komańcza - miejsce uwięzienia Prymasa

Kwota realizacji wycieczki w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN wyniosła 15 000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 4000,00 zł.

Wycieczki zorganizowane  w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” pozwoliły urozmaicić zajęcia lekcyjne i wspomogły realizację podstawy programowej.